Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Wszystkim nauczycielom, pedagogom i wychowawcom najserdeczniejsze życzenia realizacji własnych planów i aspiracji zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, a także dobrej współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Mam również nadzieję, że dalsza współpraca między Referatem Profilaktyki, realizującym programy skierowane do dzieci i młodzieży, a gronem pedagogicznym gdańskich szkół będzie skuteczna i wartościowa.

Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku