Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dzień Bez Śmiecenia

10 lat temu nasi parlamentarzyści uchwalili Ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zwaną Ustawą recyclingową. Każdego roku 11 maja obchodzony jest jako Dzień Bez Śmiecenia.

Śmieci towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Są niejako produktem ubocznym naszej cywilizacji i chyba od zawsze staraliśmy się mniej lub bardziej skutecznie nimi gospodarować. Dzień Bez Śmiecenia ma przypomnieć o tej palącej kwestii i pomóc nam śmiecić rozumnie – czyli tak, by jak najmniej na śmieciach tracić.

O majowym Dniu Bez Śmiecenia mają nam przypominać między innymi plakaty city-light mówiące o astronomicznych kwotach wydawanych rokrocznie na oczyszczanie miasta, umieszczone przez Straż Miejską. Niemniej - jak mówi Agnieszka Solecka Kierownik Referatu Profilaktyki - ponad działalność edukacyjną wśród dorosłych przedkładamy pracę wśród dzieci i dlatego rokrocznie prowadzimy kilkadziesiąt spotkań w których uczestniczy kilkuset najmłodszych mieszkańców Gdańska. Nasze dwa flagowe projekty to: Ekologiczna klasa koncentrująca się na zagadnieniach recyclingowych oraz Eko-Strażnik, gdzie główne akcenty padają na ukazywaniu człowieka jako cząstki większego ekosystemu. Oba projekty ruszyły w maju i cieszą się dużym powodzeniem wśród najmłodszych.

Więcej o akcji na Dzień Bez Śmiecenia.