Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dzieci i ich magia świąt

Projekt kartki świątecznej

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną rozstrzygnięty.

Konkurs, którego celem było przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia, przeznaczony był dla dzieci pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 19 prac wykonanych różnymi technikami. Artyści, to dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, przy czym najmłodsze z nich ma zaledwie 4 lata.

19 listopada Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Komendanta Leszka Walczaka dokonała oceny prac. Z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych projektów, wybranie jednego, okazało się trudniejsze niż zakładano. Decyzją komisji wszystkie prace zostaną nagrodzone, a dwa projekty będą wykorzystane do wykonania kartki świątecznej. Szczęśliwymi autorkami wyróżnionych prac są Marcelina Nadowska i Antonina Reducha. Uczestnicy konkursu zostaną oficjalnie nagrodzeni 15 grudnia podczas zabawy mikołajkowej organizowanej dla dzieci pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku. Wszystkim małym artystom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Przejdź do galerii prac konkursowych.