Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Działania w czasie pandemii
Autor: Robert Kacprzak
Strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na ludzi grupujących się w miejscach publicznych. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia zostań w domu!
sm dzialania 01

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na ludzi gromadzących się w miejskiej przestrzeni (ulice, chodniki, place, parki, itp.). Strażnicy miejscy będą informować, że aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, należy pozostać w domach. Zwłaszcza dotyczy to osób starszych, chorujących i mających obniżoną odporność, dla których zakażenie wirusem jest śmiertelnym zagrożeniem.

Przypominamy również, że:

  • Zgodnie z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono pewne restrykcje w przemieszczaniu się. Aktualnie możemy wychodzić z domu jedynie do pracy, sklepu lub w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb;
  • Osoby przebywające na zewnątrz powinny zachować odległość co najmniej 2 metrów od osób, które mają objawy zakażenia, takie jak katar, kaszel, gorączka;
  • Należy chronić innych - podczas kichania i kaszlu, usta i nos należy zakrywać chusteczką lub zgiętym łokciem. Chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego pojemnika na śmieci, a ręce dokładnie umyć wodą z mydłem;
  • Ręce należy często myć, używając do tego celu ciepłej wody z mydłem. Można też dezynfekować dłonie specjalnymi płynami na bazie alkoholu (ważne, aby stężenie alkoholu wynosiło minimum 60%).
***