Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Działania dla bezdomnych

Działania dla bezdomnych

W dniu 28 lutego Referat II przeprowadził działania kontrolne dotyczące miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Poniżej przedstawiamy szczegóły akcji.

Funkcjonariusze z Referatu II objęli swoimi działaniami rejon gdańskiego Śródmieścia. Kontrole przeprowadzono na ulicach: Elbląska, Ustronie, Litewska (działki), Sienna Grobla, Kotwiczników, Długi Targ, Ogarna, Długa oraz Sukiennicza. Bezdomni przebywający w powyższym rejonie byli informowani o możliwości skorzystania z noclegowni.

Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców Gdańska i prosimy o zgłaszanie pod numer interwencyjny 986 miejsc przebywania osób bezdomnych. Każda tego typu informacja przekazana funkcjonariuszom Straży Miejskiej może przyczynić się do uratowania życia lub zdrowia.