Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Drzewa nie dla ulotek

Drzewa nie dla ulotek

Funkcjonariusze z Referatu Dzielnicowego II ukarali osoby nielegalnie rozwieszające ulotki. Tym razem celem ulotkowiczów nie były wiaty przystankowe bądź latarnie, a drzewa.

W dniu 24 czerwca strażnicy, pełniący służbę w centrum Gdańska zauważyli przy ul. Podwale Grodzkie trzy osoby, umieszczające ogłoszenia na drzewach. Po wylegitymowaniu sprawców wykroczenia dwie osoby pouczono, a jedną ukarano mandatem.

Przypominamy o art. 63a §1 Kodeksu Wykroczeń, na podstawie którego funkcjonariusze podejmują interwencję: “Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”