Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Drugi etap Olimpiady odbędzie się 20 stycznia o godzinie 11.00

Informujemy, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia 2 etapu III Olimpiady Wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczne i przyjazne Pomorze” z godziny 10.00 na godzinę 11.00.

Przypominamy, że 2 etap odbędzie się w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ulicy Biskupiej 24 B w Gdańsku. Etap ten będzie się składał z testu wielokrotnego wyboru  (20 pytań) oraz 3 pytań problemowych, na które uczestnicy muszę udzielić odpowiedzi pisemnych. Na rozwiązanie testu i udzielenie odpowiedzi uczestnicy mają 60 minut.