Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Drogowe porządki na Głównym Mieście

Autor: Wojciech Siółkowski
Wzmożone kontrole przeprowadzą strażnicy w najbliższych dniach w centrum Gdańska. Kierowcy, którzy dopuszczą się wykroczeń, muszą liczyć się z sankcjami.
radiowóz straży miejskiej zaparkowane samochody wybrukowana jednia pieszy fragmenty budynków

Akcja rozpocznie się w czwartkowy poranek 21 lutego i potrwa do wieczora we wtorek 26 lutego. Obejmie swoim zasięgiem obszar pomiędzy ulicami: Podwale Przedmiejskie - Okopowa - Wały Jagiellońskie - Targ Drzewny - Podwale Staromiejskie - Rybackie Pobrzeże - Długie Pobrzeże - Powroźnicza - Kotwiczników. Główne zadania patroli to: niedopuszczanie do popełniania wykroczeń drogowych oraz podejmowanie interwencji wobec kierowców, którzy łamią przepisy.

Celem działań nie jest jak największa liczba podjętych interwencji lub wypisanych mandatów. Chodzi nam o to, żeby do minimum ograniczyć popełnianie wykroczeń drogowych. By to osiągnąć, zastosujemy wszystkie przewidziane prawem środki – zapowiada zastępca komendanta do spraw operacyjnych Andrzej Czeran.

Duża część Głównego Miasta to strefy zamieszkania oraz ograniczonego postoju. Obowiązują w nich szczególne zasady parkowania pojazdów. Informacje na ten temat można znaleźć w przygotowanych przez Straż Miejska w Gdańsku ulotkach. Będą one dostępne we wszystkich uczestniczących w akcji radiowozach.

Drogowe porządki na Głównym Mieście
Drogowe porządki na Głównym Mieście