Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Droga do szkoły musi być bezpieczna!

Autor: Wojciech Siółkowski
W trosce o najmłodszych, którzy już niebawem skończą wakacje i rozpoczną nowy rok nauki, strażnicy gminni i miejscy kolejny raz prowadzą akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. We wspólne działania zaangażowało się 17 jednostek. W tej chwili funkcjonariusze kontrolują stan przyszkolnej infrastruktury. Natomiast gdy zabrzmi pierwszy dzwonek, ruszą do szkół, by służyć radą i pomocą. Akcję zorganizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.
bezpieczna-droga-1200x675
Dwa etapy działań

W ramach pierwszego etapu działań, który rozpoczął się 20 sierpnia, strażnicy sprawdzają oznakowanie przejść dla pieszych, stan barierek, ogrodzeń oraz innych zabezpieczeń przy szkołach i przedszkolach. Jeśli stwierdzą jakiekolwiek uchybienia, informują o nich właściwe instytucje oraz proszą o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Potem kontrolują te miejsca jeszcze raz, by mieć pewność, że zarządcy dróg i nieruchomości wywiązali się ze swoich obowiązków.

W poprzednich latach zastrzeżenia funkcjonariuszy najczęściej dotyczyły mało widocznego poziomego oznakowania przejść dla pieszych oraz wykrzywionych, odwróconych lub zasłoniętych przez zieleń znaków drogowych. W niektórych miejscach znaki trzeba było stawiać na nowo. W pojedynczych przypadkach naprawy, uzupełnienia lub odświeżenia wymagały stojące przed szkołami barierki ochronne. Incydentalnie zdarzały się zastrzeżenia do stanu ogrodzenia placówek oświatowych lub zamontowanych przy nich progów zwalniających. Pierwszy etap akcji potrwa do 31 sierpnia.

Tu znajdziesz podsumowanie I etapu akcji

Początek września upłynie strażnikom pod znakiem promowania właściwych zachowań na drodze. Funkcjonariusze wezmą udział w spotkaniach edukacyjnych, by rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie. Najmłodszych będą przeprowadzać przez jezdnię. Przy szkołach i przedszkolach staną patrole, które podejmą interwencje wobec kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Niestety, strażnicy wciąż miewają do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo inne maluchy. Problemem bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju). Druga część akcji prowadzona będzie od 3 do 21 września.

Bezpieczna droga do szkoły w Gdańsku

Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przeprowadzili 64 kontrole stanu przyszkolnej infrastruktury. Stwierdzili 12 uchybień. Najczęściej chodziło o słabo widoczne poziome oznakowanie przejść dla pieszych. W niektórych miejscach brakowało znaków informacyjnych D-6 (Przejście dla pieszych) i tabliczek T-27 (wskazują one, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci), albo były one zabrudzone. W ogrodzeniu jednej ze szkół mundurowi znaleźli dziurę, przez którą dzieci mogły uciekać na ulicę.

W pierwszej połowie września mundurowi z siedmiu referatów obejmą szczególnym nadzorem przejścia dla pieszych przy 17 szkołach podstawowych. Strażnicy pomogą dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię, natomiast najmłodszych będą uczyć prawidłowych zachowań na drodze. Wobec kierowców, którzy naruszą przepisy, podejmą interwencje. W ramach lekcji funkcjonariusze przeprowadzą pogadanki o bezpieczeństwie, będą też realizowali programy edukacyjne ”Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Autoochodzik”. Zarówno dzieciom jak i ich rodzicom mundurowi zwrócą uwagę na zagrożenia, które mogą wynikać z kontaktów z obcymi osobami lub agresywnymi zwierzętami.

W tegorocznych działaniach pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” biorą udział straże gminne z Kobylnicy, Ustki oraz gminy Pruszcz Gdański (z siedzibą w Łęgowie), jak również straże miejskie z Chojnic, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Rumi, Słupska, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Ustki, Wejherowa, Władysławowa. Koordynatorem akcji jest Straż Miejska w Słupsku.