Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dopalacze, czy warto?

Dopalacze. Czy warto?

Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku  rozmawiają z uczniami i rodzicami o szkodliwym działaniu dopalaczy.

Program profilaktyczny, opracowany przez strażników z Referatu Profilaktyki „Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!” powstał  na rzecz eliminowania handlu i spożycia narkotyków w szkołach. Zajęcia od lat prowadzone są wśród młodzieży 13 -19 roku życia. Dopalacze, czy warto? jest nowym elementem programu i został wprowadzony w celu zwrócenia uwagi na problem dopalaczy. Uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich podczas zajęć edukacyjnych dowiadują się jak niebezpieczne w skutkach jest zatrucie się substancją psychoaktywną. W związku z tym, że problem z dopalaczami w szkołach powraca chcemy dodatkowo uczulić rodziców i uczestniczymy w spotkaniach, podczas których informujemy rodziców i nauczycieli jak wyglądają dopalacze, po czym poznać, że dziecko jest pod ich wpływem i jak zareagować w przypadku zatrucia substancją psychoaktywną.