Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dodatkowe dni i godziny wydawania abonamentów

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że z dniem 31 stycznia 2012 roku kończy się ważność abonamentów uprawniających do wjazdu i parkowania w strefie ograniczonego ruchu wydanych na rok 2011.

Abonamenty uprawniające do poruszania się pojazdów mechanicznych w strefie ograniczonego ruchu wydawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/507/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku.

Mieszkańcy oraz inne uprawnione do bezpłatnego abonamentu podmioty wymienione w Uchwale mogą je otrzymać, po wcześniejszym złożeniu dokumentów aplikacyjnych, w Komendzie Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej 54/60, w godzinach 7.30 – 14.30 (poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 17.00 (środa).

Ponadto, abonamenty będzie można odbierać podczas weekendu 21-22 stycznia w godzinach 9.00 – 16.00 oraz 27 stycznia (piątek) w godzinach 8.00-20.00.

Od 1 lutego kierowcy wjeżdżający na teren Głównego Miasta bez ważnego abonamentu będą karani przez strażników miejskich grzywną. Za powyższy czyn grozi mandat do 500 zł oraz 5 punktów karnych.

Więcej informacji w zakładce ABONAMENT.