Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Dobra robota Strażniku!
Dobra robota Strażniku!

Zrobił porządek na dzielnicy i otrzymał podziękowania od mieszkańców.

Mieszkańcy ulic Podmurze oraz Pańskiej docenili wkład i zaangażowanie, jakim wykazał się Mariusz Jakubowski, jeden ze strażników rejonowych Starego Miasta Gdańsk. Inspektor zmobilizował mieszkańców Śródmieścia do działania i zainicjował spotkania z władzami Gdańska, których rezultatem było uregulowanie sytuacji ze śmietnikami na ulicy Podmurze. Dzięki skutecznej interwencji strażnika rejonowego mieszkańcy nie muszą się już obawiać widoku zaśmieconego podwórka.

Mieszkańcy w swoim piśmie docenili również zaangażowanie i rady, jakimi służył im funkcjonariusz i podkreślają, że pan Mariusz w swoich działaniach kierował się obiektywizmem, co pozwoliło mu wnikliwie przeanalizować sytuację i rozwiązać ich problem.

Inspektor Mariusz Jakubowski rozpoczął służbę w gdańskiej Straży Miejskiej 12 lat temu. W ciągu 12 lat pracy był wielokrotnie doceniany i chwalony za sumienne wykonywanie swoich służbowych obowiązków. Już na początku ścieżki zawodowej otrzymał pochwałę  za uniemożliwienie kradzieży samochodu. W kolejnych latach pracę strażnika zauważył Prezydent Miasta Gdańska, który wyróżnił go za aktywny udział w akcji gaszenia pożaru Kościoła św. Katarzyny. W marcu tego roku został nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Strażnik rejonowy troszczy się o porządek publiczny dzielnicy, w której pracuje. Słucha i rozmawia z mieszkańcami oraz współpracuje z radami dzielnic na rzecz budowania społeczności lokalnych.

Kliknij i poznaj swojego strażnika rejonowego.