Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dla Seniorów - czapki z głów

Podsumowanie II edycji programu profilaktycznego „Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior” współorganizowanego przez Straż Miejską w Gdańsku.

Wiem – jak reagować w sytuacjach zagrożenia, znam – metody postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, działam – gdy  dochodzi do łamania prawa.

 To trzy zasady, na których opierają się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne skierowane do młodych duchem uczestników programu. Podczas wykładów oraz zajęć praktycznych seniorzy poznają zadania i działania Straży Miejskich i Gminnych w Polsce. Słuchacze otrzymują wiedzę  z podstaw prawa karnego, Kodeksu Wykroczeń oraz innych ustaw.

W trakcie ćwiczeń z podstaw samoobrony symulujemy niebezpieczne sytuacje i tworzymy zaradcze algorytmy postępowania. Wchodząc w rolę ofiary seniorzy nabierają cennego doświadczenia, które podczas spotkania z napastnikiem może okazać się decydującym – tłumaczy Adrian Litwiński, instruktor Pomorskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate, na co dzień funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gdańsku.

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o kontakt z Uniwersytetem Trzeciego Wieku lub Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

Program „Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior” prowadzony jest przy współpracy z gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Uniwersytecie Gdańskim.

Oficjalne rozdanie dyplomów uczestnictwa w II edycji programu odbyło się 18 stycznia 2013 r.

[wpspoiler name="Fotorelacja z zakończenia drugiej edycji programu Bezpieczny Senior" ][gallery link="file" columns="3" include="6981, 6980, 6979, 6978, 6977, 6976, 6975, 6974, 6973, 6972, 6971, 6970"] [/wpspoiler]