Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dewastacja na gdańskim Przymorzu

Dewastacja na gdańskim Przymorzu

Funkcjonariusz Straży Miejskiej, obsługujący stanowisko monitoringu wizyjnego pomógł w zatrzymaniu wandali.

W dniu 23 czerwca, około 4 rano, strażnik obsługujący kamery, obejmujące swoim zasięgiem rejon pętli Tramwajowej – Jelitkowo przy ul. Pomorskiej, zauważył dwóch agresywnie zachowujących się mężczyzn, niszczących kratki studzienek burzowych i wyrzucających je na jezdnie. Mężczyźni trudzili się także wyrywaniem desek z ławki przy przystanku autobusowym, które następnie trafiały do pobliskiej rzeki.

Funkcjonariusz powiadomił o zdarzeniu dyżurnego Komisariatu Policji, który na miejsce skierował patrol. Osoby odpowiedzialne za niszczenie mienia zostały zatrzymane.