Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Dewastacja mienia na ul. Sienna Grobla

Dewastacja mienia na ul. Sienna Grobla

Funkcjonariusze z Referatu II Straży Miejskiej ujęli mężczyzn niszczących instalacje wodociągową.

W dniu 11 października ok. 8:45 w czasie kontroli rejonu ul. Sienna Grobla pod kątem przebywania tam osób bezdomnych funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn rozkopujących teren za pomocą łopaty i kilofa w poszukiwaniu złomu w postaci rur instalacji wodociągowej. W trakcie czynności wyjaśniających ujęte osoby poinformowały, że wykopują metalowe elementy w celu ich sprzedania.

W związku z zaistniałą sytuacją zawiadomiono właściciela terenu w celu oszacowania strat powstałych w wyniku dewastacji, a także wezwano patrol Policji, który przejął dalsze prowadzenie czynności w sprawie.