Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Dane osobowe pod ochroną

Dane osobowe pod ochronąOd 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Straż Miejska w Gdańsku zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników strony internetowej strazmiejska.gda.pl i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z wyżej wymienionej strony internetowej użytkownik akceptuje przedstawione poniżej zasady. Jeśli się z nimi nie zgadza, nie powinien odwiedzać strony strazmiejska.gda.pl, ani też udostępniać za jej pośrednictwem swoich danych osobowych.

Gromadzone są dane, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, jak również dane zbierane automatycznie np. adres IP.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy 80-724), tel. 58 301 30 11, e-mail: strazmiejska@sm.gda.pl.

Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy 80-724), tel. 58 301 30 11 wew. 132, e-mail: strazmiejska@sm.gda.pl.

Cel zbierania danych osobowych

Cele zbierania danych: • informowanie opinii publicznej o działalności Straży Miejskiej w Gdańsku za pośrednictwem strony internetowej strazmiejska.gda.pl, • przyjęcie i rozpatrzenie spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gdańsku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej strazmiejska.gda.pl, • wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych przepisów z zakresu przestrzegania ładu i porządku publicznego, do egzekwowania których uprawnione są straże gminne/miejskie, • analizy statystyczne, • wykrywanie botów i ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy strony strazmiejska.gda.pl.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania.

Dane osobowe wymagane w formularzu zgłoszeniowym są przechowywane w okresie realizacji zgłoszenia. Potem zostają usunięte.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione wyżej prawa nie dotyczą spraw realizowanych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Podstawy prawne przetwarzania danych

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO), • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie strazmmiejska.gda.pl (art. 6 ust. 1a RODO), • udostępnienie opinii publicznej informacji o działalności Straży Miejskiej w Gdańsku – niezbędność danych do świadczenia usługi.

Informacje o Użytkownikach są zbierane z następujących źródeł:

Podczas odwiedzin strony internetowej strazmiejska.gda.pl w komputerze Użytkownika może zostać umieszczona informacja w postaci pliku cookie, pozwalająca na identyfikację komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji strony strazmiejska.gda.pl.

Administrator strony internetowej strazmiejska.gda.pl gromadzi numery IP komputerów. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych oraz eliminowania ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy.

Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone w celu zrealizowania przekazanego przez Użytkownika zgłoszenia, a następnie zostają usunięte. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.

Udostępnione dane osobowe nie podlegają profilowaniu.