Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Czysta edukacja

Czysta edukacjaW dniu 24 lutego w toruńskiej Wyższej Szkole Bankowej odbyła się konferencja "Szkoła bez narkotyków", w której uczestniczyli funkcjonariusze z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

Gdańscy strażnicy wyruszyli na konferencję z samego rana by na godzinę 9:30 – planowane rozpoczęcie sympozjum – być już na miejscu. Decyzja o wyjeździe funkcjonariuszy z Referatu Profilaktyki do Torunia została podjęta ze względów oczywistych – nabytą wiedzę i umiejętności trzeba utrwalać, a idealną okazją do tego jest spotkanie w ramach konferencji, wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń z praktykami i specjalistami.

Gości i uczestników przybyłych na konferencję powitał Mirosław Bartulewicz, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu, która zorganizowała całe przedsięwzięcie.

Tematy jakie poruszali zaproszeni goście były zróżnicowane, a także pozwalały spojrzeć na zagadnienia dotyczące narkotyków z szerszej perspektywy. "Mity i fakty o narkotykach", "Dopalacze – inna forma narkotyków" czy "Procedury wykorzystania psa służbowego do wykrywania narkotyków na terenie placówek oświatowych" to tylko niektóre tematy przedstawione i omówione podczas konferencji. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Kornel Jarzębiński, pedagog i terapeuta pracujący w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu, który podzielił się z zaproszonymi wiedzą i doświadczeniem jakie na przestrzeni lat zgromadził podczas pracy z młodymi osobami uzależnionymi od narkotyków.

W sympozjum wzięło udział około 120 osób – głównie pedagogów i nauczycieli z toruńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.