Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czym palimy w piecach? Ostatnie kontrole bez mandatów...

Czym palimy w piecach? Kontrole tym razem bez mandatów...113 ulic zostało objętych kontrolą posesji pod kątem spalania odpadów. Działania na terenie Wydziału Centrum prowadziło w ciągu pięciu dni 15 patroli. W dwóch przypadkach strażnicy byli poważnie zaniepokojeni kolorem dymu, wydobywającego się z komina. Uznali, że konieczne są szczegółowe kontrole kotłowni i opału. Ich obawy się jednak nie potwierdziły. Nieprawidłowości nie było.

Wydział Centrum obejmuje swoim zasięgiem: Śródmieście, Dolne Miasto, Biskupią Górkę, Aniołki, Suchanino, Siedlce oraz Wzgórze Mickiewicza. Kontrole prowadzone były od 29 lutego do 4 marca. Wyniki akcji napawają optymizmem. Tym razem mundurowi nie mieli podstaw, by wypisywać mandaty. A przecież wcześniej bywało różnie…

W ubiegłym roku (2015) osobom, którym udowodniono spalanie odpadów (art. 191 Ustawy o odpadach), strażnicy udzielili 110 pouczeń i wręczyli 38 mandatów. Sporządzili również jeden wniosek do sądu. Rok wcześniej (2014) pouczeń było 216, a mandatów 47. Statystyka za pierwsze dwa miesiące 2016 roku mówi o 17 pouczeniach, 4 mandatach i 1 wniosku do sądu.

W okresie jesienno-zimowym strażnicy prowadzą wiele działań prewencyjnych, dotyczących spalania odpadów (nie tylko w ramach organizowanych akcji kontrolnych). Na bieżąco reagują też na sygnały, zgłaszane przez mieszkańców. Posesje, co do których są podejrzenia, że mogą być na nich spalane śmieci, odwiedzane są przez mundurowych wielokrotnie.

Strażnicy prowadzą również liczne kontrole, zlecane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokumentacja takich spraw jest przekazywana pracownikom wydziału i to oni ostatecznie decydują o ewentualnym wszczęciu postępowania wobec sprawców zanieczyszczenia. Niektóre kontrole prowadzone są wspólnie z przedstawicielami Wydziału Środowiska.

[Tu znajdziesz więcej informacji o groźnych skutkach spalania odpadów i o karach, które za to grożą]

Jak wyglądają kontrole prowadzone przez strażników? O tym na: gdansk.pl…
[video youtube="otOfivuMxy8"]