Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czym palimy w piecach? Będą kolejne kontrole!

Czym palimy w piecach? Będą kolejne kontrole!Skargi mieszkańców na ciemny i gryzący dym, wydobywający się z niektórych kominów, nie należą w okresie jesienno-zimowym do rzadkości. Strażnicy sprawdzają każdy taki sygnał. Oprócz doraźnych interwencji, organizują też akcje kontrolne. Najbliższa zostanie przeprowadzona na przełomie lutego i marca na terenie Wydziału Centrum.

Celem akcji jest ochrona zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Domowe paleniska sprawdzane są przede wszystkim wtedy, gdy z komina wydobywa się dym, który może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy mają prawo wejść do budynku, by skontrolować materiały używane jako opał. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów, muszą się liczyć z surowymi karami.

Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do pięciu tysięcy złotych). Natomiast w artykule 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) czytamy: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

NIE WOLNO SPALAĆ: •    żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników oraz toreb foliowych; •    zużytych opon i innych odpadów z gumy; •    odzieży, obuwia; •    elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych; •    sztucznej skóry; •    opakowań po farbach, lakierach; •    opakowań po rozpuszczalnikach lub środkach ochrony roślin; •    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

GROŹNE SKUTKI SPALANIA ODPADÓW: •    pyły z metalami ciężkimi powodują zagrożenie białaczką; •    tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca; •    tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi i utrudnia transport tlenu w organizmie; •    dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu; •    chlorowodór tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny; •    cyjanowodór tworzy z parą wodną kwas pruski i blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe; •    dioksyny i furany powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody, strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Kontrole posesji pod kątem spalania odpadów w piecach będą prowadzone od poniedziałku 29 lutego do piątku 4 marca w godzinach 7:00 - 22:00. Wydział Centrum obejmuje swoim zasięgiem: Śródmieście, Dolne Miasto, Biskupią Górkę, Aniołki, Suchanino, Siedlce oraz Wzgórze Mickiewicza.

Czytaj także: - Śmieci to nie opał!

 Filmową relację na ten temat znajdziesz na: gdansk.pl
[video youtube="otOfivuMxy8"]