Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Czy we Wrzeszczu można spacerować?
Czy we Wrzeszczu można spacerować?

Wszelkie wątpliwości w tym temacie postanowili rozwiać funkcjonariusze z Referatu III, którzy już dziś rozpoczynają akcję "Czysty Chodnik"!

W dniach 17-28.03.2014 strażnicy pracujący w Referacie III obejmującym swoim zasięgiem takie dzielnice Gdańska jak Wrzeszcz, Nowy Port, Brzeźno i Aniołki będą zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-porządkowy chodników. Zarządcom terenów będą przypominane oraz egzekwowane ich obowiązki w zakresie utrzymania stanu czystości na deptakach.

Pamiętajmy również, że nieporządek w naszej dzielnicy czy psie odchody na chodnikach niekoniecznie świadczą o bezsilności służb. Pokazują natomiast, że niektórym mieszkańcom nie zależy na czystości w miejscu swojego zamieszkania. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, by owa mniejszość swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem wyznaczała standardy w gdańskich dzielnicach.