Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Czy czujesz się bezpiecznie?

Zależy Ci na bezpieczeństwie w Twoim mieście? Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe sąsiedztwo?

Zrób pierwszy krok:

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Straż Miejska bada poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gdańska.

Przeprowadzane przez Straż Miejską w Gdańsku badanie opinii publicznej pozwoli zdiagnozować stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gdańska. Internetowy sondaż stanowi jeden z etapów projektu Budowanie Bezpieczeństwa w Miastach poprzez Współuczestnictwo Mieszkańców (Mieszkańcy na rzecz Bezpieczeństwa), który jest flagowym projektem programu Seed Money Facility w ramach strategii Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Celem projektu jest wzmacnianie bezpieczeństwa miejskiego i przeciwdziałanie przestępczości w Regionie Morza Bałtyckiego.

Kolejne etapy projektu koncentrować będą się na wspieraniu zaangażowania mieszkańców w sprawy bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzane jest równolegle w trzech miastach: Gdańsku (Polska), Lipawie (Łotwa) i w Wilnie (Litwa).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Plakat zachęcający mieszkańców do wypełniania ankiety

Logotyp CiFoSaFlaga Unii EuropejskiejLogotyp Seed Money Facility

W promocji badania opinii publicznej w ramach projektu Mieszkańcy na rzecz Bezpieczeństwa wspierają nas: