Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Co z tym gruzem?

Co z tym gruzem?

Trwają kontrole firm, które mają pozwolenia na odbiór odpadów budowlanych. Akcję zainicjowaną przez Wydział Południe Straży Miejskiej w Gdańsku, funkcjonariusze prowadzą w marcu wspólnie z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego. Sprawdzany jest sposób odbierania, transportowania i składowania między innymi gruzu.

Na rynku działa wiele firm, które mogą odbierać i transportować śmieci pozostałe po remontach. Niektórym z nich wolno również składować takie odpady - wszystko zależy od rodzaju uzyskanego pozwolenia. W dokumentach musi być precyzyjny opis, gdzie i w jaki sposób śmieci powinny być gromadzone. Jeśli działania firmy są niezgodne z posiadanym zezwoleniem, dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

Straż Miejska nie ma niestety odpowiednich uprawnień, by podejmować działania wobec firm, które nie przestrzegają ustawy lub nie respektują tego, co zapisano w uzyskanym przez nie pozwoleniu. W takich sprawach dalsze czynności może poprowadzić Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego, z cofnięciem zezwolenia włącznie. Jeśli przeprowadzona przez strażników i urzędników kontrola wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, firma dostaje wezwanie, by złożyła odpowiednie wyjaśnienie oraz zaniechała dalszych działań, prowadzonych wbrew przepisom. Jeśli takie wezwanie okaże się nieskuteczne, wszczęte może zostać postępowanie, którego celem będzie odebranie przedsiębiorcy pozwolenia na dalsze prowadzenie działalności (bez prawa do odszkodowania).

Karę za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem może też wymierzyć Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 194 ust.1 pkt 4 i ust. 3 Ustawy o odpadach kara taka może wynieść od tysiąca do miliona złotych.

Czytaj także: Posprzątaj swoje śmieci remontowe! – Razem dbamy o Nasze Miasto [video youtube="HUof63FDaTc"]