Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Choinka już niepotrzebna - co z nią zrobić?

Choinka już niepotrzebna - co z nią zrobić?Zielone, wystrojone i pachnące nadają świętom Bożego Narodzenia szczególny klimat. Ich niepowtarzalny blask towarzyszy też niejednej imprezie sylwestrowej. Jednak już po Nowym Roku powoli zaczynają znikać z naszych mieszkań…

Kiedy należy pozbyć się choinki?

Zdania na ten temat są podzielone. Część osób uważa, że właściwym momentem jest święto Trzech Króli, które obchodzimy 6 stycznia. Inni czekają do Niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli do pierwszej niedzieli po święcie Trzech Króli. Ale nie brak i takich, którzy cieszą się wystrojonym drzewkiem aż do 2 lutego. Tego dnia przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. I jest to ostateczny termin, w którym należy rozstać się z choinką!

Co zrobić z niepotrzebnym już żywym drzewkiem?

W Gdańsku nie ma z tym problemu. Aż do 15 lutego choinki są systematycznie odbierane z punktów gromadzenia odpadów. Drzewko, lub to co niego zostało, należy zostawić przy altanie śmietnikowej w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych – radzi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.

Kwestię utylizowania choinek regulują: uchwała nr VI/96/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.