Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Chodnik jest dla pieszych

Chodnik jest dla pieszych

Strażnicy miejscy z Referatu III i IV sprawdzą, czy kierowcy parkują zgodnie z prawem.

Z uwagi na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące nieprawidłowego parkowania samochodów na chodniku, w dniach od 11-18 grudnia patrole Straży Miejskiej w Gdańsku przeprowadzą akcję prewencyjną względem kierowców parkujących w sposób niewłaściwy. Szczególnie poddadzą próbie tych kierujących, którzy zatrzymują się przy Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku i nie zważają na to ile miejsca pozostawiają dla osób zmierzających chodnikiem do Przychodni.

Według art. 47 Ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że:

  1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
  2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m;
  3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Straż miejska w Gdańsku apeluje do kierowców o respektowanie praw pieszych, którzy w sytuacji zablokowania chodnika są zmuszeni do obchodzenia samochodów ulicą.

Za naruszenie dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku z art. 90 lub 97 Kodeksu Wykroczeń grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.