Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Były nielegalne, musiały zniknąć

Były nielegalne, musiały zniknąćKolejne mobilne reklamy, ustawione bez pozwolenia zarządcy terenu, zniknęły z gdańskich ulic. Wspólne działania przeprowadzili pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz strażnicy miejscy. To nie pierwsza taka akcja i z pewnością nie ostatnia.

Poniedziałek, 9 lipca. Przed południem patrol z Referatu I udzielił asysty pracownikowi GZDiZ, którego zadaniem było usunięcie nielegalnych, mobilnych reklam. Bez wymaganego zezwolenia ustawiono je na gruntach miejskich, których administratorem jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Na polecenie przedstawiciela zarządcy terenu odholowane zostały dwie nielegalne reklamy. Jedna z nich stała na trawniku przy ulicy Pomorskiej, druga również na zieleńcu przy ulicy Jagiellońskiej – mówi starszy inspektor Kazimierz Garbowski.

Wspólne działania GZDiZ oraz straży miejskiej, których celem jest usuwanie nielegalnych reklam z terenów miejskich, będą kontynuowane.