Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Biały proszek na ul. Opata Jacka Rybińskiego
Biały proszek na Opata Jacka Rybińskiego

Nietrzeźwy mężczyzna zakłócał porządek publiczny.

W dniu 13 marca o godz. 17.40 przy ul. Opata Jacka Rybińskiego strażnicy Referatu Dzielnicowego IV wsparli funkcjonariuszy, którzy ujęli, zakłócającego porządek publiczny mężczyznę. Zataczał się on z chodnika na jezdnię, nie reagował na wydawane polecenia oraz stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i innych osób. Po doprowadzeniu go do pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych w rzeczach osobistych znaleziono substancję, przypominającą wyglądem środek odurzający. Sprawę przekazano Policji. Przeprowadzone badanie na obecność alkoholu wykazało zawartość 2,37 promila.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Art. 62:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.