Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczny Senior

Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

W związku z powyższym Straż Miejska w Gdańsku uruchomiła program profilaktyczny „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”. Uroczysta inauguracja Roku Seniora odbędzie się 21 stycznia o godzinie 10.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa. Niestety, są oni w dużym stopniu narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające z wieku, stanu zdrowia jak również braku czujności i dbałości o bezpieczeństwo osobiste. Często słyszymy o napadach, kradzieżach czy wyłudzeniach, których ofiarą padają osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza te mieszkające samotnie. W styczniu 2012 roku Referat Profilaktyki gdańskiej Straży Miejskiej rozpoczyna program profilaktyczny „Wiem, znam, działam – bezpieczny Senior”, który ma poprawić poczucie bezpieczeństwa wśród gdańskich seniorów.

Więcej na temat programu  znajdą Państwo na podstronie Inicjatywy Społeczne.