Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta
Autor: Wojciech Siółkowski
Działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, to jeden z priorytetów straży miejskiej w tym roku. Patrole zwracają szczególną uwagę na to, co dzieje się na skrzyżowaniach oraz drogach dla rowerów. Sprawcy wykroczeń - zarówno kierowcy, rowerzyści, jak i piesi - muszą liczyć się z konsekwencjami.
skrzyżowanie1 1200px

W ramach akcji, wybrane skrzyżowanie lub droga rowerowa patrolowane są przez kilka godzin (w czasie największego natężenia ruchu), w ciągu dwóch-trzech kolejnych dni. Działania takie strażnicy powtarzają co pewien czas.

Na baczności muszą się mieć piesi, którzy przez jezdnię przebiegają lub przechodzą przy czerwonym świetle. Dla rowerzysty mandatem może się skończyć jazda przez przejście dla pieszych lub korzystanie z jezdni wtedy, gdy biegnie wzdłuż niej droga dla rowerów. Konsekwencji powinni spodziewać się kierowcy, którzy zastawiają ścieżki dla jednośladów, blokują chodniki i przejścia, ograniczają przechodniom i rowerzystom widoczność.

Do końca roku mundurowi przeprowadzą działania w różnych miejscach na terenie całego miasta, jednak na niektórych skrzyżowaniach i drogach rowerowych można będzie ich spotkać częściej.

Objęte wzmożonymi kontrolami skrzyżowania:

 • ul. Chłopska/Czerwony Dwór
 • al. Grunwaldzka/Żołnierzy Wyklętych
 • ul. Wały Jagiellońskie/Hucisko
 • ul. Hucisko/3 Maja
 • ul. Okopowa/al. Armii Krajowej
 • ul. 3 Maja/al. Armii Krajowej
 • ul. Kartuska/Ciasna
 • al. Havla/Armii Krajowej
 • ul. Stolema/Damroki/Pólnicy
 • ul. Malczewskiego/Wesoła/Pohulanka
 • ul. Piecewska/Matuszewskiego
 • ul. Trakt św. Wojciecha/Gościnna.

Objęte wzmożonymi kontrolami drogi rowerowe (lub drogi, z których korzystają rowerzyści) w ciągu ulic:

 • Wodnika
 • Zeusa
 • Kielnieńskiej
 • Meteorytowej
 • Nowatorów
 • Metalowców
 • Budowlanych
 • Otomińskiej
 • Kalinowej
 • Myśliwskiej
 • Jasieńskiej
 • Blizbora
 • Jabłoniowej
 • Szczęśliwej
 • Kartuskiej
 • Powstańców Warszawskich
 • Zakopiańskiej
 • Nowolipie
 • Łostowickiej
 • al. Havla
 • Witosa
 • Cienistej
 • Dragana
 • Wilanowskiej
 • Rakoczego
 • Bulońskiej
 • Jaśkowej Doliny
 • Myśliwskiej
 • Piecewskiej
 • Traktu św. Wojciecha
 • Siennej
 • Lenartowicza
 • Stryjewskiego
 • Nowotnej.
skrzyżowanie2 1200px

Wykroczenia, za które strażnik miejski może ukarać mandatem pieszego:

 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony (mandat: 100 złotych);
 • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych (mandat: 50 złotych);
 • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych (mandat 100 złotych);
 • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (mandat: 100 złotych);
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni (mandat: 50 złotych);
 • niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych (mandat: 50 złotych);
 • zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (mandat: 50 złotych);
 • przebieganie przez jezdnię (mandat: 50 złotych);
 • chodzenie po torowisku (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (mandat: 50 złotych);
 • korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów (mandat: 50 złotych).

Wykroczenia, za które strażnik miejski może ukarać mandatem rowerzystę:

 • naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem (mandat: 100 złotych);
 • niezastosowanie się do znaku B-9 "Zakaz wjazdu rowerów" (mandat: 100 złotych);
 • wjeżdżanie na pas między jezdniami (mandat: 100 złotych);
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy (mandat:100 złotych);
 • naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić (mandat: 50 złotych);
 • nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (mandat: 50 złotych); Uwaga! Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 • naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów (mandat: 50 złotych);
 • naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych (mandat: 50 złotych);
 • jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu (mandat: 200 złotych) - dotyczy rowerów i motorowerów;
 • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "STOP" (mandat: 100 złotych) - dotyczy rowerów i motorowerów;
 • niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym (mandat: 100 złotych) - dotyczy rowerów i motorowerów.