Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczniej przy szkołach

Bezpieczniej przy szkołach

Funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzą infrastrukturę drogową znajdującą się w pobliżu szkół.

W maju strażnicy z Referat Profilaktyki we współpracy z Inspektorem ds. ruchu drogowego przeprowadzą kontrolę oznakowania drogowego w rejonie szkół podstawowych.

Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Strażnicy będą wskazywać elementy wymagające poprawy oraz zasugerują ewentualną konieczność zmian w organizacji ruchu, które zapewnią większe bezpieczeństwo dzieci. Straż Miejska będzie przekazywać wnioski o wprowadzenie zmian dyrektorom szkół, zarządcom dróg przyszkolnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego działającej przy Dziale Inżynierii Ruchu ZDiZ w Gdańsku.

Zachęcamy mieszkańców o przekazywanie Straży Miejskiej informacji o miejscach w okolicach szkół, które wymagają zmian w organizacji ruchu drogowego lub oznakowaniu w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Można je wskazać wypełniając formularz zgłoszeniowy.