Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczniej na Rejtana

Bezpieczniej na Rejtana

Zwiększona liczba patroli służb mundurowych ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym z przejść podziemnych na gdańskiej Oruni.

Osoby mieszkające w tym rejonie Gdańska nie będą musiały już przechodzić po torach jednak u niektórych mieszkańców może pozostać obawa w związku z nowopowstałymi tunelami, które to mogą stać się miejscem spotkań osób spożywających alkohol.

Spotkanie właśnie w tej sprawie odbyło się 25 marca Szkole Podstawowej Nr 16 znajdującej się przy ul. Ubocze. Udział w nim wzięli mi.in. przedstawiciele służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na terenie Gdańska. Uczestnicy zebrania ustalili, że w rejon przejść zostaną skierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei.