Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczni w mieście

Zdjęcie z międzyszkolnego konkursu recytatorskiego - Codziennie jesteśmy bezpieczniKomendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak obejmie honorowym patronatem Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. "Bezpieczni w mieście".

To już VII edycja konkursu, którego celem jest propagowanie czytelnictwa oraz bezpiecznych zachowań uczniów zarówno w szkole jak i na podwórku, utrwalanie podstawowych zasad zachowania się na drodze, a także sposobu alarmowania dorosłych o zagrożeniach. Konkurs plastyczny jest kontynuacją międzyszkolnej rywalizacji recytatorskiej pt. "Codziennie jesteśmy bezpieczni". Adresatami konkursu są dzieci ze szkół podstawowych, które w szkole lub w innych instytucjach kultury wykonują pracę plastyczną na temat bezpieczeństwa.

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku. Wśród honorowych patronów przedsięwzięcia znaleźli się również Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Komendant Miejski Policji w Gdańsku mł. insp. Zbigniew Pakuła.

Wręczenie nagród nastąpi 9 maja 2012 r. o godz. 9.30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

Regulamin konkursu