Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczne wakacje

Czym jest bezpieczeństwo i od kogo zależy? To pytania, którymi strażnicy miejscy rozpoczynają spotkania z dziećmi i młodzieżą podczas wakacji. Wielu organizatorów letniego wypoczynku w Gdańsku wpisało już w swój program zajęcia „Bezpieczne wakacje”.

Latem, strażnicy miejscy prowadzą zajęcia między innymi na półkoloniach. Podczas spotkań przypominają numery alarmowe służb dbających o bezpieczeństwo oraz informują o ryzykownych zachowaniach.

Przypominamy również o przepisach ruchu drogowego i zasadach korzystania ze środowiska naturalnego – mówi Adrian Litwiński, dowódca zmiany Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku – w wakacje dużo czasu spędzamy na plaży, ale też w lesie i ważne jest, aby wiedzieć jakimi nieostrożnymi działaniami możemy niszczyć przyrodę – dodaje.

Strażnicy, podczas spotkań tłumaczą zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk, komunikacji oraz ćwiczą z dziećmi zachowania wobec zwierząt. Informują również młodzież o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.

Spotkania ze strażnikami przypominają o ryzykownych zachowaniach, co zwiększa bezpieczeństwo młodzieży podczas wypoczynku, dlatego jesteśmy otwarci na każde zaproszenie ze strony organizatorów wypoczynku letniego – informuje Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku,

Dokładnych informacji o możliwości przeprowadzenia zajęć poświęconych bezpieczeństwu na wakacjach przez strażników miejskich udziela Referat Profilaktyki:

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk Tel/fax: 058 301 30 11 wew. 116 lub 117 E-mail: profilaktyka@strazmiejska.gda.pl

Dyżury w referacie pełnione są: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 [wpspoiler name='Fotorelacja z akcji "Bezpieczne Wakacje"'][gallery link="file" columns="3" include="6109, 6108, 6107, 6106, 6105, 6104, 6103, 6102, 6101, 6100, 6099, 6098"] [/wpspoiler]