Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Strażnicy Wydziału Dzielnic Gdańsk Północ we współpracy z Referatem Profilaktyki przeprowadzą działania pod kryptonimem „Bezpieczne ferie”.

Organizowanie nielegalnych kuligów, spacery po skutych lodem akwenach wodnych, rzucanie śnieżkami w przechodniów lub w nadjeżdżające tramwaje to tylko niektóre z pomysłów dzieci podczas ferii zimowych. W związku z zagrożeniami, jakie czyhają na młodzież podczas zimowego wypoczynku Straż Miejska w Gdańsku w okresie od 11 do 24 lutego przeprowadzi akcję zapobiegawczą, której celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających w tym czasie dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia procederu ślizgania się młodzieży po lodzie patrole szczególnym nadzorem obejmą rejony, gdzie znajdują się zbiorniki wodne: rejon pasa nadmorskiego, plaż, parków i kanałów. Kontrolą objęte zostaną również place zabaw i wzniesienia zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych. Poza tym strażnicy sprawdzą placówki handlowe pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim. Oprócz tego reagować będziemy na wszelkiego rodzaju wybryki chuligańskie, dewastacje urządzeń na terenach placów zabaw w rejonach osiedli – mówi Andrzej Aniołczyk, kierownik Referatu IV na Żabiance.

Strażnicy z Referatu Profilaktyki już od grudnia 2012 r. prowadzą w szkołach zajęcia edukacyjne, dotyczące zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie zimy. Jak do tej pory przeszkolonych zostało 2040 dzieci. Zajęcia odbywać się będą również w czasie ferii. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wszystkim dzieciom w czasie ferii

życzymy niezapomnianego,

ale bezpiecznego wypoczynku!