Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Bezpieczne ferie
Bezpieczne ferie

Już ponad 1000 dzieci wzięło udział w zajęciach zimowych prowadzonych przez Strażników Miejskich.

Strażnicy z Referatu Profilaktyki już od grudnia prowadzą w szkołach zajęcia edukacyjne, dotyczące zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zimy. Celem spotkań jest zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwych zabaw zimowych. Dzieci są instruowane jak minimalizować ryzyko, które może wyniknąć z nieprzemyślanych zachowań. Uczą się jak prawidłowo reagować w przypadku urazu. Są też informowane o zagrożeniu związanym z używaniem fajerwerków.

Od 1 grudnia 2013r. do 14 stycznia 2014r. odbyło się 55 spotkań, w trakcie których funkcjonariusze przeszkolili ponad 1000 dzieci. Zajęcia odbywać się będą również w czasie ferii, które w województwie pomorskim trwają od 20 stycznia do 2 lutego 2014r. Jak do tej pory na lekcje zimowe ze strażnikami umówionych zostało około 370 uczniów szkół podstawowych.

Szkoły, które zainteresowane są zapisami na zajęcia prosimy o kontakt z Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

Ferie w Gdańsku - oferta zajęć