Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczna droga do szkoły

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku uruchamia kolejną edycję programu skierowanego do najmłodszych uczestników ruchu.

Z początkiem roku szkolnego ruszają spotkania w przedszkolach i szkołach dla uczniów klas początkowych. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu, a także wyrobienie nawyków prawidłowego poruszania się po drodze w charakterze pieszego jak i rowerzysty.

Podczas zajęć będzie wykorzystywany zestaw „Autochodzik”, który umożliwi dzieciom symulację ruchu drogowego w mini miasteczku. Najmłodsi zapoznają się z bezpiecznym sposobem przechodzenia przez jezdnie, poznają podstawowe znaki drogowe oraz świetlne. Zestaw „Autochodzik” pomaga rozwinąć wyobraźnię, kształtuje właściwe postawy bezpiecznego zachowania się na drogach, przystankach i w pojazdach.

W zeszłym roku szkolnym odbyło się 80 spotkań z udziałem 1700 dzieci.