Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczna droga do szkoły

Akcja prewencyjna Straży Miejskiej w Gdańsku i PZU Życie SA.

Kształcenie nawyku właściwego zachowania się w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad poruszania się na drodze to główne cele, jakie przyświecać będą strażnikom w czasie jesiennej akcji prewencyjnej Straży Miejskiej w Gdańsku i PZU Życie SA.

Akcja rusza 30 listopada o godz. 10:00. W tym samym czasie w pięciu szkołach podstawowych odbędą się spotkania, podczas których funkcjonariusze omówią podstawowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego strażnicy porozmawiają z dziećmi, udzielając wskazówek dotyczących bezpiecznego pokonywania przez uczniów drogi do szkoły. Uwieńczeniem spotkania będzie przekazanie dzieciom kamizelek odblaskowych, sfinansowanych z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA .

Do jesiennej akcji prewencyjnej " Bezpieczna droga do szkoły" przystąpi pięć szkół podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku, ul. Opolska 9,
  2. Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku, ul. Modra 2,
  3. Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111,
  4. Szkoła Podstawowa nr 4   w Gdańsku, ul. Łąkowa 61,
  5. Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o., ul. Porębskiego 4.