Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna droga do szkoły

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, do placówek oświatowych oraz w ich okolice wrócili strażnicy miejscy. Funkcjonariusze nie tylko prowadzą zajęcia, podczas których uczą młodych ludzi podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale też dokładają starań, by dzieciom to bezpieczeństwo zapewnić – na przykład w drodze do szkoły.

We wrześniu Straż Miejska prowadzi akcję pod hasłem „Droga do szkoły powinna być bezpieczna”. Między innymi w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej pojawiły się specjalne plakaty, które promują działania na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. Okolice placówek oświatowych funkcjonariusze patrolują każdego dnia, przez cały rok. Strażnicy zwracają też uwagę na infrastrukturę drogową w rejonie szkół: czy oznakowanie przejść jest prawidłowe, czy namalowane na jezdni pasy są dostatecznie wyraźne oraz czy nie pojawiły się jakieś dodatkowe zagrożenia, które trzeba natychmiast wyeliminować.

Bezpieczna droga do szkołyTakie kontrole prowadzone są regularnie. W ostatnich dniach wakacji, od 25 do 29 sierpnia, sprawdzono 52 gdańskie placówki oświatowe (35 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 4 szkoły ponadgimnazjalne). Jak się okazało, przy dwóch podstawówkach brakowało znaków T-27 (żółta tablica przedstawiająca dziewczynkę z lizakiem umieszczana przed przejściem dla pieszych, która oznacza, że przejście to jest szczególnie uczęszczane przez dzieci). Obok pięciu innych szkół trzeba było odświeżyć oznakowanie poziome czyli pasy.

Podczas wcześniejszej kontroli, przeprowadzonej w maju, strażnicy sprawdzili niemal 70 placówek. W przypadku ponad dwudziestu mieli zastrzeżenia, które dotyczyły przede wszystkim poziomych i pionowych oznakowań przejść dla pieszych. Obok jednej szkoły brakowało barierek ochronnych, które uniemożliwiają dzieciom wybieganie na ulicę. W każdym przypadku informacja o tym co należy zmienić lub poprawić, trafia do osób za to odpowiedzialnych.

Zdaniem funkcjonariuszy, widać poprawę w stosunku do lat ubiegłych, jeśli chodzi o stan przyszkolnej infrastruktury w Gdańsku. Jednak nie należy zapominać, że wymaga ona bieżących napraw lub renowacji. Po to, aby dzieci mogły bez przeszkód dotrzeć na lekcje i spokojnie z nich wrócić – aby droga do szkoły była naprawdę bezpieczna!

[gallery link="file" ids="11269"]