Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczna droga

Strażnicy Referatu Dzielnicowego III informują pieszych o obowiązkach, jakie nakładają na nich przepisy ruchu drogowego.

Przedsięwzięte przez strażników działania są reakcją na zwiększoną liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych i mają na celu zmniejszenie ryzyka popełnienia wykroczenia przez nieostrożnych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji strażnicy szczególną uwagę zwrócą na pieszych niestosujących się do wskazań sygnalizatora świetlnego. Będą dyscyplinować osoby przebiegające przez przejście i tłumaczyć, jakie zagrożenie niesie za sobą przechodzenie przez ulice i torowiska w miejscach niedozwolonych i nieoznakowanych.

Działania strażników będą prowadzone w godz. 7.00 - 22.00 w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych dzielnic  Wrzeszcza i Brzeźna. Z końcem miesiąca poinformujemy Państwa o wynikach naszych działań.

Przypominamy, że według przepisów ruchu drogowego pieszym zabrania się:
 1. wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 4. przebiegania przez jezdnię;
 5. chodzenia po torowisku;
 6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
[wpspoiler name="Podsumowanie akcji Bezpieczna Droga" ]

Zgodnie z obietnicą informujemy Państwa o wynikach akcji informującej pieszych o obowiązkach, jakie nakładają na nas przepisy ruchu drogowego.

Podczas akcji strażnicy szczególną uwagę zwracali na pieszych niestosujących się do wskazań sygnalizatora świetlnego. Dyscyplinowali osoby przebiegające przez przejście, próbując uświadomić pieszym, jakie zagrożenie niesie za sobą przechodzenie przez ulice i torowiska w miejscach niedozwolonych i nieoznakowanych. W działaniach brało udział 9 patroli pieszych oraz 24 zmotoryzowanych, pełniących służbę w godz. 07.00 – 24.00. W wyniku naszych działań podjęto interwencje w stosunku do 60 osób, które przechodziły na czerwonym świetle lub przebiegały przez ulice i torowiska w miejscach zabronionych.

Straż Miejska apeluje, jeśli chcesz zaoszczędzić kilka minut, przebiegając na czerwonym świetle zastanów się, czy warto ryzykować życie wchodząc prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu.

Kontroli zostało poddanych 10 ulic, na których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych:

 • Al. Grunwaldzka
 • Al. Legionów
 • Al. Hallera
 • Ul. Kościuszki
 • Ul. Wyspiańskiego
 • Ul. Słowackiego
 • Ul. Dmowskiego
 • Ul. Marynarki Polskiej
 • Al. Jana Pawła II
[/wpspoiler]