Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczeństwo uczniów to ich priorytet

Bezpieczeństwo uczniów to ich priorytetIstnieje już dziewięć lat. W zeszłym roku na ulice Gdańska wyjechał 159 razy. Bardzo dobrze znany uczniom i nauczycielom z gdańskich szkół. Młodsze dzieci go lubią, starsi uczniowie czują przed nim respekt. Przedstawiamy patrol szkolny.

Patrol szkolny to wspólna inicjatywa gdańskiej straży miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze obu formacji jeżdżą razem w patrolu, a ich głównym zadaniem jest reagowanie na zakłócanie porządku w rejonie placówek szkolnych. Jak wygląda to w praktyce?

Nasze działania skupiają się przede wszystkim na terenach przyszkolnych. Kontrolujemy miejsca, gdzie spotyka się młodzież. Przede wszystkim pod kątem palenia papierosów, używania e-papierosów i spożywania alkoholu. Reagujemy, gdy widzimy uczniów, którzy w czasie lekcji, znajdują się poza szkołą – mówi inspektor Artur Sokołowski, który z ramienia straży miejskiej jeździ w patrolu szkolnym.

Nie tylko wagarowicze i amatorzy używek w trakcie przerw międzylekcyjnych mogą znaleźć się na cenzurowanym patrolu szkolnego. Bezkarni nie powinni się czuć uczniowie, którzy zostaną przyłapani na wybrykach chuligańskich, dewastacji mienia czy malowaniu graffiti.

Patrolując okolice szkół, mundurowi są bardzo wyczuleni na osoby, które mogą być zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Przede wszystkim osoby obce, podejrzanie się zachowujące, które mogą dostarczać uczniom narkotyki czy dopalacze. Do 7 roku życia dzieci muszą być pod opieką rodziców. Ośmiolatek do szkoły może chodzić sam. To jednak wciąż małe dziecko.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo uczniów szkół podstawowych w drodze do szkoły. Zwłaszcza małe dzieci czują się bezpieczniej, kiedy widzą radiowóz – dodaje Artur Sokołowski.

Prewencja to jedna strona działań patrolu szkolnego. Równie ważna jest profilaktyka. Funkcjonariusze prowadzą w szkołach zajęcia i pogadanki dla uczniów. Są też wzywani do szkół przez dyrekcję czy pedagogów, by przeprowadzić rozmowę z uczniem, który ma problem z przestrzeganiem prawa. Mundur budzi respekt, a doświadczenie w pracy z młodzieżą przekłada się na wiarygodność.

Łatwiej jest nam rozmawiać z takim młodym człowiekiem. Spotykamy się przecież z różnymi sytuacjami i możemy go przed nimi przestrzec – zauważa Artur Sokołowski.

Gdańskie szkoły są bardzo zadowolone z pracy mundurowych. Jak mówi Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki, patrol szkolny to stała współpraca straży miejskiej i policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Patrol szkolny wyjeżdża prawie codziennie w określony zgodnie z planem rejon. Strażnik jeździ z policjantem, który doskonale zna swój rewir i problemy, które występują w danych szkołach. Funkcjonariusze nie tylko kontrolują tereny przyszkolne. Reagują też na sygnały od rodziców, nauczycieli czy wychowawców dotyczące zaczepiania dzieci przez osoby obce, nieprawidłowego parkowania przy szkołach czy przemoc rówieśniczą – podsumowuje.