Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet!

Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet!Chętnie odwiedzany plac zabaw, a na nim uszkodzona huśtawka. Zagrożenie dostrzegł jeden z opiekunów dzieci, korzystających z obiektu. Zaalarmował straż miejską. Mundurowi niezwłocznie sprawdzili  zgłoszenie i potwierdzili, że urządzenie jest popsute. Zabezpieczyli je i zobowiązali zarządcę placu, by natychmiast naprawił huśtawkę.

Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet!Czwartek, 12 maja. Patrolowi z Referatu VI zlecono sprawdzenie zgłoszenia, dotyczącego jednego z placów zabaw na Przeróbce. Chodziło o uszkodzoną huśtawkę, która miała stwarzać zagrożenie dla korzystających z niej maluchów.

Mundurowi pojechali na miejsce. Dokładnie obejrzeli wskazane urządzenie. Okazało się, że zniszczony jest łańcuch podtrzymujący siedzisko. Trzeba go było jak najszybciej wymienić, a do czasu naprawy z huśtawki nikt nie powinien korzystać.

Strażnicy zabezpieczyli i oznakowali popsuty sprzęt. Zaraz potem powiadomili o sprawie administratora terenu oraz przewodniczącą Rady Dzielnicy. Poprosili, aby na tablicy informacyjnej placu zabaw w widocznym miejscu umieszczono numer telefonu, pod którym każdy użytkownik mógłby zgłaszać awarie urządzeń.

Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet!Plac zabaw został objęty dozorem strażnika dzielnicowego.

[aktualizacja: 17.05.2016 r.]

Zgodnie z zapowiedzią, strażnicy ponownie skontrolowali plac zabaw. We wtorek  17 maja huśtawka była już naprawiona i nie stwarzała żadnego zagrożenia dla użytkowników.

Bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet!