Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczeństwo Kobiet podczas EURO 2012

Bezpieczeństwo kobietStraż Miejska w Gdańska zaprasza do włączenia się w akcję promującą Bezpieczeństwo Kobiet 2012. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Na stronie www.bezpieczenstwokobiet2012.info znaleźć można podstawy samoobrony, numery telefonów zaufania, kontakty do organizacji pomocowych i publikacje na temat przemocy wobec kobiet. Organizator konkursu zachęca do drukowania materiałów i rozpowszechniania ich w dozwolonych miejscach oraz do pobierania banerów i zamieszczania ich na blogach i stronach internetowych. Wśród osób promujących akcję rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody książkowe.

Szczegóły akcji w zakładce „Inicjatywy społeczne wspierane przez Straż Miejską w Gdańsku”.