Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczeństwo i porządek w czasie Święta Zmarłych

W okresie Wszystkich Świętych Straż Miejska będzie zwracać szczególną uwagę na utrzymanie porządku w rejonach gdańskich cmentarzy i zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy je odwiedzają.

W dniach 31 października – 1 listopada do służby zmobilizowano 156 strażników. Dodatkowo, z uwagi na liczne imprezy młodzieżowe, w noc Halloween strażnicy będą pełnić służbę nocną. W okolicach cmentarzy nastąpią również zmiany organizacji ruchu drogowego według poniższych wytycznych:

  1. Cmentarz przy ul. Łostowickiej: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Łostowickiej obowiązywać będą w dniach 31.10.09 – 1.11.09. Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na długości od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały pojazdy "taxi", inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą "A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Postój "taxi" funkcjonować będzie w zatoce naprzeciw budynków kwiaciarni. Miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów "A" i "B" wyznaczone zostaną na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy). Na jezdni ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do ul. Kartuskiej urządzony zostanie parking. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie - Schuberta. Wyjazd z parkingu możliwy będzie na jezdnię ul. Nowolipie (w odległości ok. 20 m od ul. Kartuskiej) z obowiązującym kierunkiem ruchu do Moreny lub do ul. Kartuskiej w kierunku Obwodnicy. Na ul. Armii Krajowej - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza) zostanie wyznaczony BUS-pas, tylko dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy odbywał się będzie pozostałym pasem ruchu lub ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do ul. Warszawskiej. Na ul. Warszawskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy na prawym pasie, w kierunku do centrum - na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką. Udostępniony zostanie także parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego oraz parking na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz . Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowe miejsca postojowe będą udostępnione na ul. Wilanowskiej oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej.
  2. Cmentarz przy ul. Srebrniki: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Srebrniki obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd do cmentarza od strony ul. Grunwaldzkiej wyłącznie jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki. Tak jak w latach poprzednich pojazdy z kierunku Śródmieścia kierowane będą do skrzyżowania z ul. Grunwaldzkiej - al. Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo), gdzie po zawróceniu jechać będą ul. Grunwaldzką w stronę ul. Słowackiego. Pojazdy wyjeżdżające ul. Kościuszki będą mogły przejeżdżać skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką "na wprost". Jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku ul. Grunwaldzkiej zostaną skierowani na objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina. Wyjazd z rejonu cmentarza "Srebrzysko" jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej, Partyzantów i odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej. Na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka - De Gaulle'a (na jezdni w kierunku do Sopotu) uruchomiona zostanie dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone zostanie torowisko tramwajowe w celu umożliwienia jazdy z ul. De Gaulle'a w kierunku Sopotu. Na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle'a stanowiących trasy dojazdów i wyjazdów na i z cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój „taxi" wyznaczony zostanie w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej. Miejsca postojowe dla samochodów osób odwiedzających cmentarz wyznaczone będą: w istniejącej zatoce postojowej ul. Róży Ostrowskiej, po lewej stronie ul. Srebrniki na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich oraz po prawej stronie jednokierunkowego fragm. ul. Partyzantów.
  3. Cmentarz przy ul. Opackiej: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Opackiej obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój "taxi" funkcjonować będzie: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.
  4. Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Dąbrowskiego obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego. Po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkingi wyznaczone zostaną na placu pomiędzy ulicami Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. Postój "taxi" funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.
  5. Cmentarz przy ul. Brzegi: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Brzegi obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd w rejon cmentarza jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej. Fragment ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do cmentarza będzie bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój "taxi" przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.
  6. Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Ks. Góreckiego obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem "taxi". Wjazd taksówek na ul. Ks. Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.
  7. Cmentarz przy ul. Kartuskiej: Zmienione zasady ruchu drogowego w rejonie ulicy Kartuskiej obowiązywać będą w dniu 1.11.09. Dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem "taxi" do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena - ul. Kartuska).