Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezdomny z gangreną

Bezdomny z gangrenąDzięki zgłoszeniu mieszkańca strażnicy dotarli do osoby bezdomnej, która wymagała hospitalizacji.

W dniu 3 lipca przed godziną 19.00 Straż Miejska w Gdańsku otrzymała zgłoszenie od mieszkańca, że niedaleko skrzyżowania al. Hallera z ul. Dworską znajduje się osoba bezdomna, która ma problemy z poruszaniem się i odmawia przyjęcia pomocy lekarskiej. Na miejsce udał się patrol z Referatu III, któremu zgłaszający wskazał miejsce przebywania osoby bezdomnej. Był to teren zadrzewiony, gdzie z materaca zrobione zostało legowisko. Stan nóg, jak się okazało około 60-letniego mężczyzny, wskazywał na posuniętą gangrenę. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. Lekarz zaznaczył, że rzeczy pozostawione przez mężczyznę stwarzają zagrożenie chorobotwórcze i wymagają utylizacji. O sytuacji poinformowano Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który zlecił specjalistycznej firmie uprzątnięcie niebezpiecznego materiału. Do czasu przyjazdu jej pracownika strażnicy zabezpieczyli miejsce przed osobami postronnymi.