Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Na pomoc osobom w bezdomności

Autor: Monika Domachowska
Podczas zimniejszych miesięcy w roku strażnicy miejscy patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Mundurowi współpracują w tym zakresie z innymi instytucjami, a wszystko po to, aby nieść pomoc.
strażnik rozmawia z osobą bezdomną leżącą pod schodami.JPG

Jesienią i zimą funkcjonariusze regularnie sprawdzają miejsca, w których można spotkać osoby w kryzysie bezdomności. Na początku sezonu jesienno-zimowego każdy z referatów aktualizuje mapę lokalizacji, w których mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Następnie mundurowi regularnie patrolują te miejsca. Częstotliwość kontroli wzrasta, gdy warunki pogodowe zmieniają się na gorsze i temperatura spada. Strażnicy współdziałają w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, policją oraz streetworkerami. Dzięki wspólnym działaniom pomoc szybciej dociera do potrzebujących i jest skuteczniejsza.

Więcej informacji o formach wsparcia dla osób z bezdomnością na mopr.gda.pl

Osoby w kryzysie bezdomności najczęściej można spotkać w altankach na terenie ogródków działkowych, w wiatach śmietnikowych, pustostanach, bunkrach, piwnicach, na klatkach schodowych i dworcach. Bywa też, że koczują we własnoręcznie utworzonych konstrukcjach – prowizorycznych namiotach czy szałasach. Funkcjonariusze regularnie odwiedzają te miejsca i przekonują, aby osoby bez dachu nad głową skorzystały z przygotowanego dla nich wsparcia. Często spotykają się jednak z odmową, a jej powodem niejednokrotnie jest alkohol, którego nie wolno spożywać w instytucjach oferujących pomoc.

strażnik rozmawia z bezdomnym mężczyzną

Gdy widzimy osoby w kryzysie bezdomności – reagujmy. Jest kilka sposobów, aby nasza reakcja przyniosła oczekiwaną pomoc. Można skontaktować się z Wydziałem Reintegracji Osób w Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Piekarnicza 16, tel. 58 522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. 7.30 – 15.30, w środy w godz. 8.00 – 17.00, w piątki w godz. 7.30 – 14.30). Można także zadzwonić pod numer 986 straży miejskiej lub skontaktować się z policją pod numerem 112 (w przypadkach interwencyjnych). Ponadto istnieje możliwość skorzystania z aplikacji Arrels, za pomocą której informacja o lokalizacji i liczbie osób potrzebujących wsparcia dotrze bezpośrednio do streetworkerów. Aplikacja jest do pobrania tutaj.