Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bez legalizacji nie ma ważenia

Bez legalizacji nie ma ważeniaOkresowa kontrola punktów skupu złomu pod kątem legalizacji wag. Urządzenia sprawdzili mundurowi z Referatu VI wraz z inspektor ds. ochrony środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku. Doradztwa prawnego udzielili im pracownicy Obwodowego Urzędu Miar w Gdańsku. W piątek 16 października sprawdzonych zostało dziesięć takich placówek. W ośmiu z nich nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W jednym przypadku na trzy użytkowane wagi tylko dwie miały ważną legalizację. Pracownik punktu został pouczony przez strażników. Nakazano mu także zakleić miernik feralnej wagi oraz zaprzestać jej użytkowania do chwili uzyskania niezbędnego certyfikatu.

W innym punkcie skupu złomu aż dwie z trzech wag nie miały legalizacji. Tam mundurowi sięgnęli po bloczek mandatowy i nałożyli na kierownika obiektu karę w wysokości 100 złotych.

Kontrole placówek pod kątem legalizacji wag prowadzimy co najmniej raz na kwartał. Sprawdzamy nie tylko punkty skupu złomu, ale też sklepy i targowiska. Zawsze towarzyszą nam pracownicy urzędu miar – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor do spraw ochrony środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku. Kontrole odnoszą skutek. Właściciele placówek są świadomi swoich ustawowych obowiązków. Nakładanych kar jest coraz mniej – dodaje.

Kwestie związane z legalizacją wag reguluje Prawo o Miarach. Za naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 2 tego prawa grozi mandat od 20 do 500 złotych.