Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bałtycka Współpraca Straży Miejskich i Policji Municypalnych

W dniach 13-15 października br. odbyło się w Rydze sympozjum Grupy Roboczej Bezpieczeństwa Lokalnego i Porządku Publicznego Związku Miast Bałtyckich.

Spotkanie poświęcone zostało problematyce spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ponadto przedstawiciele Policji Miejskiej w Rydze, łotewskiej Policji Państwowej oraz ryskiego Urzędu Miasta przedstawili kompleksową strategię utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa lokalnego w mieście. Poruszane zagadnienia teoretyczne zostały zaprezentowane w działaniu poprzez study tour, w czasie którego delegaci zapoznali się z systemem monitoringu miejskiego oraz pracą pionu prewencji ryskich policjantów.

W czasie zjazdu do grupy dołączyły cztery nowe miasta: Jelgava (Łotwa), Jurmala (Łotwa), Liepaja  (Łotwa) i Panevezys (Litwa) zwiększając łączną liczbę członków do trzynastu. Delegaci zatwierdzili także statut grupy, w oparciu o który przeprowadzono wybory władz. Podczas jawnego głosowania na przewodniczącego wybrany został Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak. Skład zarządu uzupełnili dwaj zastępcy: Hans-Ivar Swärd Koordynator ds. Bezpieczeństwa magistratu miasta Nacka (Szwecja) i Andrejs Aronovs Naczelnik Wydziału ds. Turystyki  Policji Miejskiej Rygi (Łotwa). Zgodnie ze statutem powołany został też Sekretariat Grupy Roboczej, który będzie wspierał działania zarządu i koordynował działania administracyjne. Prowadzenie Sekretariatu powierzono Straży Miejskiej w Gdańsku.

Delegaci ustalili, że dalsza współpraca będzie odbywać się w oparciu o przypisanie poszczególnym miastom tematów, w obszarze których mają przygotowywać raporty eksperckie dotyczące miast basenu morza Bałtyckiego. W nawiązaniu do ustaleń podjętych podczas spotkania założycielskiego w Gdańsku w marcu 2010 roku, wybrano pięć zagadnień,   w których specjalizować się będą poszczególne miasta. Wilno podjęło temat nielegalnego graffiti, Gdańsk kwestie ruchu drogowego w centrach miast, Nacka profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, Botkyrka zajęła się tematyką kibiców futbolowych, a Ryga zagadnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dla turystów.

Podczas spotkania określono również miejsce i czas następnego spotkania grupy, które odbędzie się w Wilnie, w marcu 2011 roku.

Pierwsze spotkanie zainicjowanej przez gdańską Straż Miejską Grupy odbyło się 26 marca 2010 r. w Gdańsku. Miało na celu nawiązanie współpracy pomiędzy miastami-członkami Związku Miast Bałtyckich. Oprócz delegacji z polskich miast obecni byli też przedstawiciele Straży Miejskich i Policji Municypalnych z Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. Grupa zajmuje się wymianą doświadczeń i współpracą w kwestii bezpieczeństwa i porządku ośrodków miejskich basenu morza Bałtyckiego.

[gallery link="file" columns="2" include="2454, 2453"]