Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bałtycka współpraca służb municypalnych

Dziewięć miast nadbałtyckich podpisało wstępne porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego.

26 marca odbyło się zorganizowane przez Straż Miejską w Gdańsku spotkanie Grupy Roboczej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Lokalnego w ramach Związku Miast Bałtyckich. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy pomiędzy miastami-członkami Związku. Oprócz delegacji z polskich miast – Gdańska, Elbląga i Sopotu – obecni byli też przedstawiciele Straży Miejskich i Policji Municypalnych z Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. Wizyta zakończyła się podpisaniem Listu Intencyjnego, który jest krokiem do dalszej, szerszej współpracy. Grupa będzie zajmować się wymianą doświadczeń i współpracą w kwestii bezpieczeństwa i porządku ośrodków miejskich basenu morza Bałtyckiego.

UBC