Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
„Bądź eko!” ze Strażą Miejską
„Bądź eko!” ze Strażą Miejską

Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem ekologicznym jaki Straż Miejska w Gdańsku opracowała w celu zwiększania świadomości mieszkańców w kwestii ochrony środowiska.

W przewodniku można znaleźć zasady odnoszące się do m.in. czystości na posesjach, obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe czy spalania oraz utylizacji odpadów.

W materiale znajdują się również dane teleadresowe jednostek oraz instytucji służących merytorycznym wsparciem w zakresie opisywanej w kodeksie tematyki.

Wersja papierowa będzie dystrybuowana wśród mieszkańców Gdańska w trakcie spotkań z funkcjonariuszami straży miejskiej.

Elektroniczna wersja Kodeksu jest dostępna już dziś – Kodeks.

Projekt został dofinansowany z funduszy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.