Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ankieta "Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców" zakończona

Straż Miejska w Gdańsku podsumowała wyniki ankiety „Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców”

W ankiecie, która trwała od 5 września do 2 października, mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wskazania trzech z piętnastu najbardziej istotnych problemów występujących w dzielnicy w której żyją. W ankiecie udział wzięło 663 gdańszczan. Najwięcej z nich, bo 55 to mieszkańcy Oliwy. Najmniej zainteresowanymi byli mieszkańcy Letnicy – zaledwie 1 osoba.

Wśród najbardziej istotnych problemów najczęściej wskazywano na właścicieli psów nie sprzątających po swoich zwierzętach – 344 razy, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 278 razy oraz zaśmiecanie miejsc publicznych – 273 razy. Jako najmniejszy, wg mieszkańców problem wskazywano samochody parkujące na miejscach dla osób niepełnosprawnych – jedynie 18 razy.

W najbliższych dniach wyniki niniejszej ankiety zostaną przeanalizowane a następnie rozesłane do poszczególnych referatów Straży Miejskiej. Będą one jednym z głównych wyznaczników zadań stawianych przed strażnikami.

Wyniki ankiety "Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców"