Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Anarchiści w ratuszu

21 stycznia doszło do zakłócenia sesji Rady Miasta Gdańska.

Sesje gdańskich rajców są jawne, co oznacza że każdy może przyjść do Ratusza przyglądać się ich obradom. Jednakże zakłócanie ładu i porządku w postaci przerywania obrad jest wykroczeniem podlegającym karze. W dniu dzisiejszym ochrona budynku, straż miejska i Policja starały się nie dopuścić do zakłócenia  sesji. Niestety część demonstrantów naruszając nietykalności cielesną funkcjonariusza wtargnęła na sale przerywając obrady. Wobec sprawców zajścia postępowanie prowadzi Policja.